Privacy en Cookie Policy

Valkslagerij.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en medewerkers, daarom informeren wij je over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren je ook over jouw rechten hierin. In deze Privacy Verklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Valkslagerij.nl.
 
Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacy verklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze termen bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres entelefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

 
We geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Van wie verwerkt Valkslagerij.nl persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijnpersoonsgegevens?
 3. Waarom verwerkt Valkslagerij.nl persoonsgegevens?
 4. Verwerkt Valkslagerij.nl ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Hoe gaat Valkslagerij.nl met mijn persoonsgegevensom?
 6. Welke regels gelden voor Valkslagerij.nl bij de verwerking vanpersoonsgegevens?
 7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Valkslagerij.nl van mijverwerkt?
 8. Waar kan ik terecht met een vraag of eenklacht?
 9. Kan Valkslagerij.nl dit documentwijzigen?
 10. Wat geldt er voor mij als sollicitant?

 

Van wie verwerkt Valkslagerij.nl persoonsgegevens?

Valkslagerij.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten (zie voor sollicitanten verder bij vraag 10).
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Valkslagerij.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
Dit zijn onze contactgegevens: Valkslagerij.nl
Veurseweg 214
2252 AHVOORSCHOTEN
E-mail: info @ valkslagerij.nl
 
 

Waarom verwerkt Valkslagerij.nl persoonsgegevens?

Valkslagerij.nl verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van je nodig om je van dienst te kunnen zijn. Dat is het geval bij:

 • Het verzenden vannieuwsbrieven
 • Het verwerken van jouw reacties, vragen, klachten over ons en onze winkels die je viahet webformulier op onze websiteinvult
 • Het terugstorten van het aankoopbedrag wanneer je aankopenretourneert

 
Wij vinden het belangrijk je een goede service te verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarvoor gebruiken we jouw gegevens voor bijvoorbeeld:

 

 • (Markt-) onderzoeken waar je aan deelneemt als je daarvoor toestemminggeeft
 • Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van dewebsite
 • Fraudepreventie, voorkomen of afhandelenwinkeldiefstal
 • Cameratoezicht in winkels voor bescherming van jouw en onzeeigendommen
 
We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • Administratiegegevens voor deBelastingdienst
 • Een gerechtelijk bevel of vonnis
 • Bij (een vermoeden van) fraude of bijwinkeldiefstal
 
En soms heb je ons toestemming gegeven om jouw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:
 • Abonneren op denieuwsbrief
 • Meedoen aan eenonderzoek
 

Verwerkt Valkslagerij.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Voor het beschermen van jouw en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de winkel.
 

Voor het beschermen van jouw en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de winkel.

Valkslagerij.nl respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:
 1. We gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevensom;
 2. We gebruiken jouw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan jeen verkopen jouw gegevens niet aanderden;
 3. We verwerken niet meer gegevens dannodig;
 4. We bewaren jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van jouwgegevens.
 
Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen geheel Valkslagerij.nl maar binnen Valkslagerij.nl kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.
 
We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan je te leveren. Denk aan betaalpartners en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht.
 
Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt Valkslagerij.nl jouw persoonsgegevens. Of we maken jouw gegevens anoniem door namen, e-mailadressen en andere verwijzingen naar jou te verwijderen. Dan weten we niet meer dat de gegevens van jou zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.
 
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 

 • Camerabeelden verwijderen we na 4 weken. Tenzij we een incident vastleggen. Dan bewaren we de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Salarisgegeven in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Gegevens voor fraudepreventie verwijderen we na 7jaar.
 
Jouw persoonsgegevens worden in principe opgeslagen binnen de Europese Unie. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in die gevallen speciale contracten om jouw privacy te waarborgen.
 
Onze website bevat links naar websites van Facebook, Twitter en Instagram. Deze Privacy Verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden je aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.
 

Welke regels gelden voor Valkslagerij.nl bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Valkslagerij.nl onder meer gebonden aan:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)
 • UitvoeringswetAVG
 • Telecommunicatiewet
 

Kan ik zien welke persoonsgegevens Valkslagerij.nl van mij verwerkt?

Ja, dat kan. Je kunt dit aanvragen via info @ valkslagerij.nl
 
Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wijzigen (verbeteren) en/of te blokkeren. Jouw verzoek kun je per e-mail indienen. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat het jouw gegevens zijn die we je toesturen, wissen of corrigeren. Vergeet daarbij niet jouw BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe je dat doet lees je
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.
 
Valkslagerij.nl is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen, kun je een
e-mail sturen. We zullen jouw gegevens dan verwijderen, behalve in de volgende gevallen:
 • wettelijke bewaartermijn is nog nietverstreken
 • er is een onderzoek gaande i.v.m. diefstal of fraude
 • een lopende zaak is nog nietafgehandeld
 
Wanneer we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming, dan kun je een kopie van jouw gegevens in een gestandaardiseerd machinaal leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die je ons hebt verstrekt.
 
Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun

 

je deze toestemming op elk moment intrekken. Jouw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van jouw toestemming door ons geblokkeerd. Stuur hiervoor een e-mail.
 
Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.
 
Alle bovengenoemde verzoeken kun je sturen naar info @ valkslagerij.nl. Jouw verzoek wordt binnen een maand beantwoord.
 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Valkslagerij.nl, dan kun je een e-mail sturen naar info@valkslagerij.nl.
 
Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@valkslagerij.nl. Je ontvangt binnen een maand een reactie op jouw klacht. Bent je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:
 • een procedure starten bij de rechtbank.
 • een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.
 

Kan Valkslagerij.nl dit document wijzigen?

Ja, deze Privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy verklaring kunt je steeds terugvinden op de website.
 
Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2018.
 

Wat geldt er voor mij als sollicitant?

De persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, gebruikt Valkslagerij.nl om je sollicitatie af te handelen of om je vacatures toe te sturen. Stuur ons alleen informatie die relevant is voor je sollicitatie. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en verstrekken wij ook niet aan derden.
 
We bewaren je gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die bij de sollicitatie zijn betrokken. Het kan zijn dat er geen plek voor je is en daarom bewaren we je gegevens maximaal een jaar. Dan kunnen we je benaderen zodra er een vacature is. Na dat jaar vernietigen we je gegevens.
 
Je hebt recht op inzage, correctie en het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens en vragen om verwijdering van je gegevens uit ons bestand. Je kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info @ valkslagerij.nl. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat het jouw gegevens zijn die we dan wissen of corrigeren. Vergeet daarbij niet je BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe je dat doet lees je
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.
 
Eenmaal in dienst gaan wij zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerken we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze afspraken met jou na te komen of om te voldoen aan wettelijkeplichten.


Zo delen we persoonsgegevens met de leveranciers van onze personeelsadministratie- en urenregistratiesystemen, pensioenfondsen, de belastingdienst en zo nodig met de Arbodienst bij ziekte en onze verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van verzekeringen die jou aangaan.
 
Wij verwijderen je gegevens nadat je uit dient treedt en nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren of om met je te communiceren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.